شرایط فروش اقساطی:

  • فروش اقساطی کالا بدون ضامن و تنها با داشتن چک صیادی امکان پذیر می باشد.
  • بعد از تایید اعتبار سنجی چک بانکی ، مستندات سکونتی و مستندات در آمدی امکان خرید اقساطی کالا برای کاربر فراهم می شود.
  • شرایط فروش اقساطی بدون کارمزد شامل یک سوم قیمت کالا به صورت نقد در ماه اول و مابقی به صورت چک صیادی در دو قسط به فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر می باشد.(اقساط سه ماهه)
  • فروش اقساط بیش از سه ماه شامل کارمزد 4 درصد می باشد.